در هیاهوی گیج این دنیا هر چه را خواستم کنارم هست! جز تو که نیستی نمی آیی...! به حضورت نیازمندم باز ...! #من_فقط_یک_حاجت_دارم--- اللهم عجل لولیک الفرج
فا تولز - ابزار رایگان وبمسترساخت حرفه ای کد متن متحرک
مطالب گوناگون

مطالب گوناگون

ADS

غزلیات

 
سعدی
 
غزل ۱: اول دفتر به نام ایزد دانا

غزل ۲: ای نفس خرم باد صبا

غزل ۳: روی تو خوش می‌نماید آینه ما

غزل ۴: اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

غزل ۵: شب فراق نخواهم دواج دیبا را

غزل ۶: پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را

غزل ۷: مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا

غزل ۸: ز اندازه بیرون تشنه‌ام ساقی بیار آن آب را

غزل ۹: گر ماه من برافکند از رخ نقاب را

غزل ۱۰: با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را

غزل ۱۱: وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را

غزل ۱۲: دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را

غزل ۱۳: وه که گر من بازبینم روی یار خویش را

غزل ۱۴: امشب سبکتر می‌زنند این طبل بی‌هنگام را

غزل ۱۵: برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را

غزل ۱۶: تا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مرا

غزل ۱۷: چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را

غزل ۱۸: ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را

غزل ۱۹: کمان سخت که داد آن لطیف بازو را

غزل ۲۰: لاابالی چه کند دفتر دانایی را

غزل ۲۱: تفاوتی نکند قدر پادشایی را

غزل ۲۲: من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

غزل ۲۳: رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما

غزل ۲۴: وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها


غزل ۲۵: اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب

غزل ۲۶: ما را همه شب نمی‌برد خواب

غزل ۲۷: ماه رویا روی خوب از من متاب


غزل ۲۸: سرمست درآمد از خرابات

غزل ۲۹: متناسبند و موزون حرکات دلفریبت

غزل ۳۰: هر که خصم اندر او کمند انداخت

غزل ۳۱: چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت

غزل ۳۲: معلمت همه شوخی و دلبری آموخت

غزل ۳۳: کهن شود همه کس را به روزگار ارادت

غزل ۳۴: دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت

غزل ۳۵: دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت

غزل ۳۶: بنده وار آمدم به زنهارت

غزل ۳۷: مپندار از لب شیرین عبارت

غزل ۳۸: چه دل‌ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت

غزل ۳۹: بی تو حرامست به خلوت نشست

غزل ۴۰: چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست

غزل ۴۱: دیر آمدی‌ای نگار سرمست

غزل ۴۲: نشاید گفتن آن کس را دلی هست

غزل ۴۳: اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست

غزل ۴۴: بوی گل و بانگ مرغ برخاست

غزل ۴۵: خوش می‌رود این پسر که برخاست

غزل ۴۶: دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست

غزل ۴۷: سلسله موی دوست حلقه دام بلاست

غزل ۴۸: صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست

غزل ۴۹: خرم آن بقعه که آرامگه یار آن جاست

غزل ۵۰: عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

غزل ۵۱: آن نه زلفست و بناگوش که روزست و شب‌ست

غزل ۵۲: آن ماه دوهفته در نقابست

غزل ۵۳: دیدار تو حل مشکلاتست

غزل ۵۴: سرو چمن پیش اعتدال تو پستست

غزل ۵۵: مجنون عشق را دگر امروز حالتست

غزل ۵۶: ای کاب زندگانی من در دهان توست

غزل ۵۷: هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست

غزل ۵۸: اتفاقم به سر کوی کسی افتادست

غزل ۵۹: این تویی یا سرو بستانی به رفتار آمدست

غزل ۶۰: شب فراق که داند که تا سحر چندست

غزل ۶۱: افسوس بر آن دیده که روی تو ندیدست

غزل ۶۲: ای لعبت خندان لب لعلت که مزیدست

غزل ۶۳: از هر چه می‌رود سخن دوست خوشترست

غزل ۶۴: این بوی روح پرور از آن خوی دلبرست

غزل ۶۵: عیب یاران و دوستان هنرست

غزل ۶۶: هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظرست

غزل ۶۷: فریاد من از فراق یارست

غزل ۶۸: چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست

غزل ۶۹: عشرت خوشست و بر طرف جوی خوشترست

غزل ۷۰: ای که از سرو روان قد تو چالاکترست

غزل ۷۱: دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگست

غزل ۷۲: پای سرو بوستانی در گلست

غزل ۷۳: دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکلست

غزل ۷۴: شراب از دست خوبان سلسبیلست

غزل ۷۵: کارم چو زلف یار پریشان و درهمست

غزل ۷۶: یارا بهشت صحبت یاران همدمست

غزل ۷۷: بر من که صبوحی زده‌ام خرقه حرامست

غزل ۷۸: امشب به راستی شب ما روز روشنست

غزل ۷۹: این باد بهار بوستانست

غزل ۸۰: این خط شریف از آن بنانست

غزل ۸۱: چه رویست آن که پیش کاروانست

غزل ۸۲: هزار سختی اگر بر من آید آسانست

غزل ۸۳: مگر نسیم سحر بوی زلف یار منست

غزل ۸۴: ز من مپرس که در دست او دلت چونست

غزل ۸۵: با همه مهر و با منش کینست

غزل ۸۶: بخت جوان دارد آن که با تو قرینست

غزل ۸۷: گر کسی سرو شنیدست که رفتست اینست

غزل ۸۸: با خردمندی و خوبی پارسا و نیک خوست

غزل ۸۹: بتا هلاک شود دوست در محبت دوست

غزل ۹۰: سرمست درآمد از درم دوست

غزل ۹۱: سفر دراز نباشد به پای طالب دوست

غزل ۹۲: کس به چشم در نمی‌آید که گویم مثل اوست

غزل ۹۳: یار من آن که لطف خداوند یار اوست

غزل ۹۴: خورشید زیر سایه زلف چو شام اوست

غزل ۹۵: آن که دل من چو گوی در خم چوگان اوست

غزل ۹۶: ز هر چه هست گزیرست و ناگزیر از دوست

غزل ۹۷: صبحی مبارکست نظر بر جمال دوست

غزل ۹۸: گفتم مگر به خواب ببینم خیال دوست

غزل ۹۹: صبح می‌خندد و من گریه کنان از غم دوست

غزل ۱۰۰: این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست

غزل ۱۰۱: ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست

غزل ۱۰۲: تا دست‌ها کمر نکنی بر میان دوست

غزل ۱۰۳: ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست

غزل ۱۰۴: مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست

غزل ۱۰۵: آب حیات منست خاک سر کوی دوست

غزل ۱۰۶: شادی به روزگار گدایان کوی دوست

غزل ۱۰۷: صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست

غزل ۱۰۸: مرا خود با تو چیزی در میان هست

غزل ۱۰۹: بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست

غزل ۱۱۰: هر چه در روی تو گویند به زیبایی هست

غزل ۱۱۱: مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست

غزل ۱۱۲: زهی رفیق که با چون تو سروبالاییست

غزل ۱۱۳: مرا از آن چه که بیرون شهر صحراییست

غزل ۱۱۴: دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست

غزل ۱۱۵: کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست

غزل ۱۱۶: گر صبر دل از تو هست و گر نیست

غزل ۱۱۷: ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست

غزل ۱۱۸: جان ندارد هر که جانانیش نیست

غزل ۱۱۹: هر چه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست

غزل ۱۲۰: خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

غزل ۱۲۱: با فراقت چند سازم برگ تنهاییم نیست

غزل ۱۲۲: در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست

غزل ۱۲۳: در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست

غزل ۱۲۴: روز وصلم قرار دیدن نیست

غزل ۱۲۵: کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست

غزل ۱۲۶: نه خود اندر زمین نظیر تو نیست

غزل ۱۲۷: دل نماندست که گوی خم چوگان تو نیست

غزل ۱۲۸: چو ترک دلبر من شاهدی به شنگی نیست

غزل ۱۲۹: خسرو آنست که در صحبت او شیرینیست

غزل ۱۳۰: دوش دور از رویت ای جان جانم از غم تاب داشت

غزل ۱۳۱: دوشم آن سنگ دل پریشان داشت

غزل ۱۳۲: چو ابر زلف تو پیرامن قمر می‌گشت

غزل ۱۳۳: خیال روی توام دوش در نظر می‌گشت

غزل ۱۳۴: دلی که دید که پیرامن خطر می‌گشت

غزل ۱۳۵: آن را که میسر نشود صبر و قناعت

غزل ۱۳۶: ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت

غزل ۱۳۷: کیست آن لعبت خندان که پری وار برفت

غزل ۱۳۸: عشق در دل ماند و یار از دست رفت

غزل ۱۳۹: دلم از دست غمت دامن صحرا بگرفت

غزل ۱۴۰: چشمت چو تیغ غمزه خون خوار برگرفت

غزل ۱۴۱: هر که دلارام دید از دلش آرام رفت

غزل ۱۴۲: ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت

غزل ۱۴۳: این که تو داری قیامتست نه قامت

غزل ۱۴۴: ای که رحمت می‌نیاید بر منت

غزل ۱۴۵: آفرین خدای بر جانت

غزل ۱۴۶: ای جان خردمندان گوی خم چوگانت

غزل ۱۴۷: جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت

غزل ۱۴۸: چو نیست راه برون آمدن ز میدانت

غزل ۱۴۹: چه لطیفست قبا بر تن چون سرو روانت

غزل ۱۵۰: خوش می‌روی به تنها تن‌ها فدای جانت

غزل ۱۵۱: گر جان طلبی فدای جانت

غزل ۱۵۲: بیا که نوبت صلحست و دوستی و عنایت

غزل ۱۵۳: سر تسلیم نهادیم به حکم و رایت

د

غزل ۱۵۴: جان من جان من فدای تو باد

غزل ۱۵۵: زان گه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد

غزل ۱۵۶: فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد

غزل ۱۵۷: پیش رویت قمر نمی‌تابد

غزل ۱۵۸: مویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد

غزل ۱۵۹: نه آن شبست که کس در میان ما گنجد

غزل ۱۶۰: حدیث عشق به طومار در نمی‌گنجد

غزل ۱۶۱: کس این کند که ز یار و دیار برگردد

غزل ۱۶۲: طرفه می‌دارند یاران صبر من بر داغ و درد

غزل ۱۶۳: هر که می با تو خورد عربده کرد

غزل ۱۶۴: دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

غزل ۱۶۵: که می‌رود به شفاعت که دوست بازآرد

غزل ۱۶۶: هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد

غزل ۱۶۷: گر از جفای تو روزی دلم بیازارد

غزل ۱۶۸: کس این کند که دل از یار خویش بردارد

غزل ۱۶۹: تو را ز حال پریشان ما چه غم دارد

غزل ۱۷۰: غلام آن سبک روحم که با من سر گران دارد

غزل ۱۷۱: مگر نسیم سحر بوی یار من دارد

غزل ۱۷۲: هر آن ناظر که منظوری ندارد

غزل ۱۷۳: آن که بر نسترن از غالیه خالی دارد

غزل ۱۷۴: آن شکرخنده که پرنوش دهانی دارد

غزل ۱۷۵: بازت ندانم از سر پیمان ما که برد

غزل ۱۷۶: آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می‌برد

غزل ۱۷۷: هر گه که بر من آن بت عیار بگذرد

غزل ۱۷۸: کیست آن فتنه که با تیر و کمان می‌گذرد

غزل ۱۷۹: کیست آن ماه منور که چنین می‌گذرد

غزل ۱۸۰: انصاف نبود آن رخ دلبند نهان کرد

غزل ۱۸۱: باد آمد و بوی عنبر آورد

غزل ۱۸۲: زنده شود هر که پیش دوست بمیرد

غزل ۱۸۳: کدام چاره سگالم که با تو درگیرد

غزل ۱۸۴: دلم دل از هوس یار بر نمی‌گیرد

غزل ۱۸۵: کسی به عیب من از خویشتن نپردازد

غزل ۱۸۶: بگذشت و باز آتش در خرمن سکون زد

غزل ۱۸۷: هشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد

غزل ۱۸۸: به حدیث درنیایی که لبت شکر نریزد

غزل ۱۸۹: آه اگر دست دل من به تمنا نرسد

غزل ۱۹۰: از این تعلق بیهوده تا به من چه رسد

غزل ۱۹۱: کی برست این گل خندان و چنین زیبا شد

غزل ۱۹۲: گر آن مراد شبی در کنار ما باشد

غزل ۱۹۳: شورش بلبلان سحر باشد

غزل ۱۹۴: شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد

غزل ۱۹۵: از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد

غزل ۱۹۶: سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد

غزل ۱۹۷: نظر خدای بینان طلب هوا نباشد

غزل ۱۹۸: با کاروان مصری چندین شکر نباشد

غزل ۱۹۹: تا حال منت خبر نباشد

غزل ۲۰۰: چه کسی که هیچ کس را به تو بر نظر نباشد


» طراح گرافیک ( چهارشنبه 25 تیر 1399 )
» نحوه کاشت ته مانده سبزیجات در خانه ( دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 )
» دانلود Pichon (Icons8) 8.7.0 + Portable – مجموعه عظیم انواع آیکون ها ( پنجشنبه 28 فروردین 1399 )
» دانلود نسخه جدید نرم افزار فتوشاپ سی سی ( چهارشنبه 27 فروردین 1399 )
» پس زمینه full hd برای گوشی ( دوشنبه 18 فروردین 1399 )
» تبلیغات ارزان قیمت ( شنبه 16 فروردین 1399 )
» نوروز 1399 مبارک ( پنجشنبه 29 اسفند 1398 )
» ایجاد طرح روی قهوه ( دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )
» پیش بازی پرسپولیس-سپاهان: بازی تاج و تخت در آزادی ( جمعه 6 اردیبهشت 1398 )
» عکس نوشته امام زمان ( عج )برای پروفایل ( شنبه 31 فروردین 1398 )
» نمد دوزی آویز اتاق کودک ( دوشنبه 23 مهر 1397 )
» دانلود بازی FIFA 19 برای کامپیوتر ( دمو ) ( جمعه 23 شهریور 1397 )
» دانلود Survivor Royale 1.137 - بازی جالب بقا در جزیره اندروید + دیتا ( سه شنبه 9 مرداد 1397 )
» بازیهای گروه آخر جام جهانی فوتبال ( سه شنبه 29 خرداد 1397 )
» تصاویر تکان دهنده از تن فروشی زنان و حراجی دختران در فروشگاه های زنجیره ای اسراییل ( جمعه 18 اسفند 1396 )
موضوعات
» نمد دوزی (1)
» مدافعان حرم (6)
» ساخت پادری و وسایل تزیینی با کاموا (1)
» ساخت وسایل تزیینی با مواد دور ریختنی (2)
» دانلود انیمیشن (2)
» نرم افزار کامپیوتر (5)
» خانواده از دیدگاه قران (4)
» مشاوره (17)
» اعتماد به نفس (9)
» نماز (3)
» عطار باشی (2)
» آسیب های دوستی قبل از ازدواج (6)
» سید مجتبی حورایی (27)
» نهج البلاغه (5)
» زیبایی پوست و مو (5)
» خبر (31)
» شنبه های پر انرژی (4)
» عکاسی با موبایل (عکاس مدیر وبلاگ) (1)
» عاشقانه های من برای همسرم (7)
» آیا میدانید (1)
» جالب است بدانید (2)
» دانستنی ها (3)
» نکات بارداری (4)
» آموزشی (15)
» نقش زیبای حنا روی دست و پا (1)
» سبک زندگی (2)
» حسین پناهی (1)
» امام زمان (9)
» مطالب گروه < دخترانه > در واتساپ (8)
» حجاب و عفاف (4)
» دانلود بازی های کامپیوتری (9)
» حدیث (5)
» شبهای قدر (3)
» تصاویر جالب و دیدنی (3)
» خداوند (6)
» دانلود بازی و برنامه های اندرویدی (9)
» اشعار حافظ (2)
» عکس های پروفایل (1)
» مادرانه (5)
» ورزشی{خبر. عکس و...} (18)
» عکس نوشته (18)
» کلیپ ها (8)
» گالری (10)
» زناشویی (13)
» آشپزی (11)
» دانستنی های پزشکی (1)
» طنز (3)
» مذهبی (9)
» دانلود فیلم (3)
» عاشقانه (13)
» جملات زیبا (25)
» دانلود آهنگ (9)

لینکدونی

» فروشگاه ساز
» میلیتاری نیوز
» مجله اینترنتی استوا
» بازاریابی اینترنتی
» فروش مقاله
» گن لاغری مردانه
» دانلود مقاله
» قالب وردپرس
» مدل لباس مجلسی
» فروشگاه اینترنتی لباسی
» سرویس کاهش پینگ | سرویس افزایش سرعت دانلود | کاهش پینگ
» اخبار پزشکی
» گل و گلدون
» ساخت بک لینک
» ساعت مچی جی شاک
» خرید دانگل براوو
» اتو موی پرو ویو prowave
» ساعت دیواری با گارانتی
» لذت آموزش هنر آشپزی با سوران آشپزی
» مهدی
» پایگاه جامع مداحی دکتر حاج میثم مطیعی
» دانلود پروژه، مقاله و تحقیق دانشگاهی همه رشته ها
» خرید سرور مجازی
» خرید مونوپاد
» ساعت مچی + گارانتی برگشت
» عشقی از آرامش( محدثه جان)
» تصاویر جدید
» نایاب ترین ها
» آموزش خیاطی
» قالب وردپرس
» قاب دل من
» دفتر ترجمه
» دنیای نامیرا
» فروشگاه اینترنتی شیکسون - ShiXoN
» رهایی
» چای ساز و قهوه جوش همراه
» هنر و ادبیات
» فروشگاه اینترنتی زیورآلات و فیروزه
» تسیستم آموزش کسب در آمد از اینترنت مجاز
» محمد
» رز گاز
» ماشین لباسشویی
» رز گاز
» فروشگاه اینترنتی زیورآلات
» دانلود پایان نامه
» دانلود مقاله
» پوسته وردپرس
» دلتنگی های یه دلشکسته
» هبلکس
» ای اس وان موزیک
» لیست لینک ها
+ ارسال لینک

نویسندگان

» رباب مرادی (457)

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


امیدوارم از این وبلاگ لذت ببرید
با نظرات خوبتون در بهتر شدن وبلاگ مارو همراهی کنید.

چه چیزی در این وبلاگ هست؟

دانلود فیلم. بازی و برنامه های اندرویدی دانلود موسیقی
مطالب عاشقانه. طنز. خبر. مذهبی عکس.مطالب پزشکی.... و خیلی از مطالب دیگه در این وبلاگ.
با ما همراه باشید
ایجاد کننده وبلاگ : رباب مرادی

............... ................

..............................


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic